11 Kasım 2008 Salı

TANITIM SAYFASI


DSP। KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ADAYINIZ DİYOR Ki;
Değerli Kozlulu Hemşerilerim Sizlerin, değişmez arkadaşınızım ben। En büyük yardımcınız veya en ağır yükünüzüm İşte Onun içindir ki; Geçmiş Deneyim ve Tecrübelerimin Bana Kazandırdıkları Öğretiler Referansım Olacaktır. Bundan Böyle Olası Hatalar Tekrarlanmayacaktır. Doğup Büyüdüğüm Siz Kozlulu Hemşerilerime Hizmet etmek gibi ULVİ bir Borcumu ödemek için, ADAYIM. Kozlu Belediyesinin Sahibi Kozlu Halkıdır. KOZLU HALKI OLMALIDIR Öyle de olacaktır. Kozlumuza Hizmet için, İDEALLERİM Var POJELERİM Var. Gelecekte Kozluyu Yaşanılır Güzel Günler Beklemektedir. Ben değil Bizler diyerek çıktığım bu Yolda Tamamen sizlerin emrindeyim. Yapacak olduğunuz işlerin yarısını bana devredebilirsiniz. Onları doğru ve çabucak yapabilirim. Benimle kolayca görüşebilir ve Dertlerinizi iletebilirsiniz. Bana Dürüst ve kararlı davranınız yeter. Bir şeyin nasıl yapılmasını istediğinizi bana anlatınız. Birkaç Araştırma yaptıktan sonra onu kendiliğimden yapayım. Kozlu Halkımızın hizmetkârıyım ben; Beni kabul eder, sıkı sıkıya tutarsan, Ellerimden Kozlu Belediye Başkanı Sizler Olursunuz, Ben de sizlerin Elçisi İşte O, zaman Belediye Hizmetlerini Ayaklarınıza SERERİM Her şey Kozlu İçin, Kozlu Halkımızla Hep Birlikte. El Ele Benim Belediye Başkanlığımda İSE Kozlu Halkıdır Belediye Başkanı, Halk İktidarı için Sizlerin Desteğine İhtiyacım Var. ZAFER Sizlerindir. Sizlerin Olacaktır. Kim miyim? DSP. Kozlu Belediye Başkanı Adayınız Benim Adım: Maden Müh. Ali BEKTAŞ Alışkanlıklarım: Kozlu Halına Hizmet Etmek Bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin. Bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin. Bir karakter ekersin, kaderini biçersin. DSP. Kozlu Belediye Başkanı Adayınıज
Maden Mühendisi Ali BEKTAŞ

17 Nisan 2008 Perşembe


KOZLU, FATİH CAMİ ve KUR’AN KURSU YAPTIRMA ve YAŞATMA DERNEĞİNİN
13 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT,
DİVAN ZAPTIDIR
.


Kozlu Fatih Camii, Kur’ an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği 13 NİSAN 2007 Pazar günü Saat 13.’de Dernek binasında derneğe kayıtlı 54 Üyeden Genel kurul Hazirun listesinde isimleri hizasında imzaları ile vekâletsiz Asil olarak 25 üyeni ile Toplantı yapılmıştır.

Dernek Başkanı Sayın, Hacı Ali KETÜDA Dernek Yönetimi olarak Gazetede İlan ettirdiğimiz Ve Bağlı Bulunduğumuz Dernekler Masası ile yaptığımız görüşmeyle de mutabık kaldığımız, üzere, Derneğimizin Genel kurul toplantısı 06 NİSAN 2008 Tarihinde 17 kişinin katılımı ile çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan Genel Kurul toplantısını bugün yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Genel kurul Çalışmalarımıza başlayabilmek için yeterli çoğunluk vardır, açıklamasından sonra, . Açış konuşması ile Genel kurul çalışmalarına başlandığını ilan ederek, Genel Kurul Başkanlık divanı için 1 Başkan, 1, Başkan Vekili ve Bir kâtip üye için Üyeler arasından teklif var mı diye sordu, Ahmet AVCI, Erol ÇINAR ve Atilla İKE teklif edildi, Başka teklif var mı diye sorulduğunda, başka bir teklifin olmaması üzerine, Divan heyeti yerini aldıktan sonra, Divan Başkanı “.. Genel Kurul çalışmalarının ve alacağınız kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek, Gerek şahsım ve gerekse divanda yer alan Heyet üyelerine gösterdikleri itimat ve güven için teşekkür ettikten sonra hemen gündemin 3.ncü maddesinde; Divan Başkanın Atatürk ve Silah arkadaşları ile memleket ve yurt savunmasında hayatlarını kaybeden Tüm şehitlerimizin Manevi huzurlarında Bir Dakikalık saygı duruşu yerine getirildi.

Divan Başkanı Genel kurul çalışmalarına başlamadan önce Genel kurul üyelerine Dernek Yönetiminin İlan edilen Gazeteden Gündemi Okuduktan sonra, Gündeme madde ilave ettirmek isteyen veya gündem maddeleri arasında yer değişiklik teklifinin olup olmadığı sorulduğunda, Dernek Başkanı Söz isteyerek kısa açıklamada bulunarak İlan edilen gündemin 9.ncü maddesinin 8.nci maddeden önce görüşülmesini ve gündemin 8.nci madde ile 9.ncü maddenin yer değiştirilmesi teklifi sonrasında bu konuda başka bir görüş belirtenin olup, olmadığı soruldu başka bir görüşün bulunmaması üzerine, İlan edilen ve Genel kurul üyelerine OKUNAN Gündemin 7.nci maddesinden sonra, 9.ncü madde 8.nci madde olarak yer alacak şekilde teklif edilen değişiklik genel kurulun işari oylarıyla oybirliği ile kabul edildi.
YENİ GÜNDEM :
1- A.ılış ve Yoklama
2- Divan Teşekkülü
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim ve Denetim Kurullu Faaliyet Raporlarının okunması
5- Raporlar hakkında Müzakere ve kurulların İBRASI
6- Yeni Tüzüğün Kabulü
7- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
8- Üyelik vasıflarını yerine getirmeyenlerin İhraç edilmesi
9- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
10- Dilek ve Temenniler
11- Kapanış

Olarak ilan edilen Gündem Değiştirilmiş ve Genel kurulca kabul edilmiştir.

Üyelerden Ali ÇORAK söz alarak, Bir evvel yani 2 yıl önce 2 kez genel kurul yapıldı ve önemli kararlar alındı, O, Genel kurula katılmayanların Bilgi sahibi olmaları, Katılanların da, hafızalarını tazelemeleri açısından, O, zaman ne gibi kararlar aldık, Genel kurulun aldığı kararlar yerine getirilip getirilmediğinin mukayesesini yapabilmemiz için, 2 Yıl önce yapılan Genel Kurul Zabıtlarının okunmasını teklif ettiği görüldü, Divan Başkanı geçmiş genel kurulda Divan başkanı olarak görev yaptığım malumlarınızdır. Sizlerin yani genel kurulun aldığı kararları aynen Divan zaptına yazdık. Sizlerin aldığı kararların Divan zaptında yer alıp almadığının ve hafızaların tazelenmesi açısından Üye Ali ÇORAK’ ın sözlü olarak yaptığı teklife katıldığını beyan etmesi sonrasında, yapılan oylama ile, 2 yıl önce yapılan genel kurul divan zabıtlarının okunması yapılan oylama sonrasında oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Yönetim kurulundan 2 yıl önce yapılan 2 adet genel kurul divan zabıtlarını getirterek, Divan Başkanı tarafından 06.04.2005 Tarihli ve sonrasında 13.04.2005 tarihinde yapılan 2 adet Genel Kurul toplantısına ait, divan zaptı okundu,

Divan Başkanı Erol ÇINAR Yönetim kuruluna hitaben Genel kurul kararı ile Divan zaptında da yer aldığı üzere, Yıllardır, Güncelleştirilmeyen yaklaşık 16 Dükkândan oluşan kiracıların ödedikleri Kiraları emsal değerin altında olduğu için, Kira Kontratları İptal edilerek, Mahkeme Marifetiyle Kira Tespitinin yapılması kararını yerine getirip getirmedikleri soruldu, Kira kontratlarını Genel kurul kararına göre iptal edildiğini Dernek olarak yazılı tebliğ ettik ve Yeni Kira Kontratı yapmadık diyerek sadece Yasal kira artışlarını yaptık tespit davası diğer işlerin önceliği nedeniyle yerine getiremedik demesi üzerine, Divan Başkanı Erol ÇINAR genel kurul kararını yerine getirmemişsiniz diyerek, Yeni seçilecek Yönetim kurulunun da töhmet altında kalmaması gayesiyle, Kiracılara Genel kurul kararını yönetim olarak yerine getirmek zorundayız diyerek, Yüze duramama durumundan yeni seçilecek yönetim kurulunun kurtulması için, Divan Başkanı Erol ÇINAR üyelere hitaben Derneğin hem borcu var hem de noksan işlerin olduğu, eğer kiralar Güncelleştirilerek ŞERİATIN kestiği parmak acımaz inancıyla, Zaten İptal edilen ve yenilenmeyen Kira kontratları nedeni ile 2 Yıl önce alınan kararın aynen kabul edilerek, Kiraların güncelleştirilmesi için Kira tespit davası ile kiraların yeniden belirlenmesi ve belirlenen kira miktarları üzerinden Kira kontratlarının yapılarak, bundan böyle Kira artışlarının yasal artışlarının aynen tatbik edilmesi Divan Başkanı ve heyetinin öneri Genel kurulun tamamı katılarak Oybirliği ile Kira tespitlerinin yapılması kabul edildi.

Gündemin 4.cü Maddesinde; Dernek Yönetim Kurulu Muhasip Üye Ahmet DAĞCI tarafından Faaliyet Raporu ve eki Bilânço, 2005.2006.2007 ve 2008 yılsonu ve dönemler itibariyle Gelir ve giderleri ile birlikte Okundu, aynı maddenin devamında Denetleme Kurulu raporu Okundu,

Gündemin 5.nci Maddesinde: Divan başkanı okunan Faaliyet ve Denetleme Raporları ve Bilânçolar ile Gelir gider listesi hakkında söz isteyenin olup olmadığı soruldu. Söz isteyenin olmaması üzerine Divan Önce Yönetim Kurulunun Faaliyetleri ve eki Bilânço ile gelir gider hesaplarını genel kurul üyelerinin Çoğunluğu ile İbra edildi. Divan Denetleme kurulunu İbraya sundu Denetleme Kurulu da Çoğunlukla ibra edildiler. Divan Gündemin 4.ncü maddesi gereği her iki kurulları tümden oya sundu Genel kurulun çoğunluğu ile her iki kurlar ibra edildiler.

Gündemin 6.ncı Maddesinde: Fatih Camii ve Kur’ an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Denetim yönünden Bağlı bulunduğu Dernekler Masasından alınan yeni Tüzük Maddeler halinde Okundu Müzakeresi yapıldı, Dernekler Masasından alınan Yeni Dernek Tüzüğünün 1.nci Maddesi eskisine göre değiştirilerek, 21 Maddeden oluşan Yeni Tüzük Yapılan oylama sonucunda Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Dernek Tüzüğünün Madde 1

ESKİ ŞEKLİ: Derneğin Adı Kozlu Fatih Mahallesi Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğidir। Merkezi Kozlu Zonguldak Olup, Şubesi Yoktur.

YENİ ŞEKLİ: Derneğin Adı Fatih Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğidir.
Derneğin Merkezi Kozlu Zonguldak Olup, Şubesi Açılmayacaktır.

Gündemin 7.nci Maddesinde: Tahmini Bütçe Gelir ve gider kalemleri itibariyle okundu, okunan Tahmini bütçe ve iş programı yapılan oylama sonunda Üyelerin çoğunluk oyu ile kabul edildi.
Gündemin 8.nci Maddesinde: Üyelik vasıflarını yerine getirmeyenlerin İhraç edilmesi konusunda, Başkan Ali Kethüda Söz alarak Ölen üyelerimiz oluyor ve Aidatını ödemeyenlerin ihraç edilerek boşalacak yerlere üye kayıt edilsin teklifinde bulundu. Divan Başkanı Söz alarak, Aidatını ödemeyenler için Tüzüğe göre, yasal işlem başlattınız mı diye sorduğunda hayır yanıtını veren Ali Kethüda, Divan başkanı devamında O, zaman görevinizi yerine getirmemişsiniz. Diyerek, Genel kurula hitaben Değerli arkadaşlar Bütün üyelerimiz Allah rızası için, Menfaat için görev yapmıyor, Ancak 2 Yıl önce yapılan genel kurul Divan zabıtlarını sizlere okumuştuk 2 yıl önce Üye aidatları ile ilgili tartışmalı ve muhataralı bir durum ortaya çıktığı için, Genel kurul kararı alarak, öneriyi de bizzat O, zaman yine divan başkanı olarak ben yapmıştım. Bundan böyle Dernek olarak değil de, VAKIF olarak faaliyetlerimize devam edilsin demiştim. Genel kurul sonrası Yönetimle de bu konuda gerekli olan fikir alışverişinde bulunarak, Zonguldak’ta Bahçelievler Cami Derneği Başkanı Av. Mashar AYDIN ‘ın kardeşinden örneğini aldığım VAKIF senedine göre yeni seçilecek Yönetime yetki verilsin Vakıf kurulsun açıklamasında bulunarak, VAKIF kurulması Genel kurulun oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Yeni seçilen Yönetim kurulunun Genel kurul kararlarını yerine getirmemesi halinde, üyeler olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunda müeyyidesi ağır olur onun için genel kurul kararlarının mutlaka yerine getirilmesine hassasiyet gösterilmesi temennisinde bulundu.
Gündemin 9.nci Maddesinde : Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedekleri ile birlikte kabul edilen yeni tüzüğe göre, 3 Yıl Görev yapmak üzere seçilmesi için Divan üyelerden teklif istedi isimleri yazılarak alınan Teklifte,

YÖNETİM KURULU ASİL
1- İsmail YALÇIN
2- Atilla İKE
3- Abdullah KIRNAPÇI
4- Ahmet DAĞCI
5- Halil DÖNGEL

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Mustafa YILMAZ
2- Mazlum ŞENTÜRK
3- Ali Aslan TOSUN
4- Necati SEVİLMİŞ
5- Necati DÖNGEL

DENETİM KURULU
1- Ahmet ADIGÜZEL
2- Sabri KALDI
3- Bilal LENGER

DENETİM KURULU YEDEK
1- Ali HAMZACEBİ
2- Ahmet AVCI
3- Halil ARDIÇ

Divan Başkanı Genel kurula katılan üyelerin teklifi ile oluşan yukarıda isimleri yazılı Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerini okudu Liste hakkında söz isteyen veya görev alanlarla ilgili herhangi bir itirazın olup, olmadığı soruldu, söz alanın ve bir itirazın olmadığı görülmesi üzerine, Divan Başkanı Oylamaya geçeceğini belirterek, Açık İŞARİ oyla yapılmasını teklif edeceğim bir üye itiraz ederse seçimleri Gizli oyla yapacağını açıkladı.

Seçimlerin Açık İŞARİ Oylama ile yapılmasını genel kurulun oyuna sundu, teklif Oyçokluğu ile kabul edildi Gizli Oyla yapılmasını isteyenler işaret buyursun diye Divan sorduğunda hiç kimsenin itirazı olmadığının görülmesi üzerine divan Sizlerin teklifi ile belirlenen ve az önce okunan Yönetim ve Denetim Kurullarını asil ve yedekleri ile birlikte, 3 Yıl için görev yapmak üzere, ilkin ayrı ayrı sonrasında Tümden yapılan oylama sonucunda katılanların, çoğunluk kararı ile 3 yıl için Yönetim ve denetim kurulları seçildi.

Gündemin 10।ncu Maddesinde: Dilek ve temennilerde Dernek Eski Başkanı Hacı Ali KETHÜDA söz alarak teşekkür konuşmasında bulundu.

Gündemin 11.nci Maddesinde : Divan 2 Başkanı Sayın Ahmet AVCI söz alarak, Genel kurulun ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, Genel kurul çalışmalarının Saat 15.30’da sona erdiğinden Genel kurulun nihayete erdiğini KAPANIŞ maddesi olarak ilan etti.

GENEL KURUL DİVAN HEYETİ
Başkan : Erol ÇINAR
2.Başkan: Ahmet AVCI
Katip : Atilla İKE

2 Nisan 2008 Çarşamba

SİZİN de,
Bir Web Sitenizin olmasını İSTERMİSİNİZ.

Sizin ve Mağazanız veya İşyerinizin, Dijital Ortamda Görütülemesini Yerinde Biz yapıyoruz.

Ürünlerinizin sınırsız Fotoğraflarını çekiyor, ve Misyonunuzu birlikte belirliyoruz.
BÖYLESİ Bir Site Sadece 99.-YTL. ye

Tek yapmanız gereken, erolcinar@ttmail.com Email göndererek Talebinizi iletiniz.

ERİŞ EMLAK
Erol ÇINAR

http://www।emlakzonguldak.com/

11 Şubat 2008 Pazartesi

10 Şubat 2008 Pazar

_________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Erol ÇINAR

1978 Yılında Kurduğu s.s. BİRKENT Birlik Siteler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi ile ;

ZONGULDAK – Kozlu Fatih Sitesinde ;


1- BİRKENT 1.nci Kısım 100 m2. kaloriferli 46 daire Çevre düzenlemesi ile birlikte 1987 yılında 5.500.000.-TL’ye teslim edilmiştir.


2- BİRKENT 2.nci kısım 135 m2. 79 daire, 5 dükkandan oluşan Site Kalorifer, Uydu anten, Cilalı pres kapılar, Banyoda küvet tüm ıslak zeminler Duvara kadar fayans kaplama çevre düzenlemesi ile birlikte 1990 yılında 23.500.000.-TL.’ye teslim edilmiştir.


3- BİRKENT 3.ncü kısım 115 m2 57 daire çevre düzenlemesi ile birlikte 1992 yılında 53.000.000.-TL. ‘ye teslim edilmiştir. Erol ÇINAR tarafından yine ;


4- 1991 yılında kurduğu s.s. KENTKUR Yapı kooperatifi ile Kozlu Fatih sitesi ön girişinde, Şehir merkezinde Denize nazır, İstanbul-Zonguldak karayoluna önü kapanmaz manzaralı 150 m2. 46 daire yarı dubleks Çift banyolu Dempreme dayanıklı RADYAL temel YUTONG malzeme ve 1.nci sınıf işçilikle yapılan konutlar, 1998 yılında, 4.600.000.-TL.’ye teslim edilmiştirErol ÇINAR tarafından yine ;


5- 1993 yılında kurduğu s.s. MAVİŞEHİR Yapı kooperatifi ile Kdz. Ereğli’ de satın aldığı arsa üzerinde, 115 m2. 68 daire Şehir merkezi ve Denize nazır MAVİŞEHİR konutları projesi depreme dayanıklı RADYAL temel kaloriferli konutlar 1999 yılında 4.200.000.-TL. ‘ye teslim edilmiştir. Erol ÇINAR tarafından yine ;


6- 1994 yılında kurduğu s.s. Akçakoca SARAYBAHÇE Yapı Kooperatifi ile Düzce İli Akçakoca Tatil beldesinde satın alınan 30 DÖNÜM arsanın % 15 inşaat alanı % 85 Yeşil alan park bahçe gezinti yolları ile Şehir merkezinde Denize nazır 120 m2. 135 daire Kaloriferli Olimpik ve mini yüzme havuzlu alışveriş ticaret merkezi ile girişi çıkış güvenlik sitemli Projelendirilen SRAYBAHÇE konutları Dermeme dayanıklı RADYAL temel inşaatlar 2005 yılında 12.300.000.-TL.’ye teslim edilmiştir.


EROL ÇINAR, Kooperatif Başkanı olarak temsil ettiği ortaklarının gereksinimlerini hayata geçirilmesi gayreti ve sorumluluğunun bilincinde hayatın tabii süreci içinde, aşağıda sıraladığımız mercii ve kurumlardaki toplumsal hizmetleri de üstlenmiştir.


a-)- Kozlu Maden İşçileri Sendikasından; 1966 yılında 2.nci Başkan olarak görev aldığı,


b-)- Zonguldak Genel Maden İş Sendikasından ; 1974 yılından, 1985 yılları arasındaki süreçte Delege ve Üst kurul delegeliği işyeri ve işçi temsilciliği vs. olarak görevler üstlendiği,


c-)- Zonguldak Ticaret ve sanayi Odası Başkanlığında ; 1982 – 1991 yılları arasında Yönetim kurulu Başkan vekilliği, Meclis Başkan vekilliği görevlerinde bulunduğu,


d-)- Kozlu Belediye Spor Kulübü Başkanlığını yaptığı ; 1990 yılı sonrasında Kozlu Spor Kulübünü, aynı yıl Zonguldak Gurup Şampiyonu yaptığı,


e-)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ; 1984 – 1993 yılları arasında Üst kurul delegesi olarak, Hür teşebbüs camiasında hizmet verdiği,


f-)- Zonguldak İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğündeki kayıtlardan da anlaşılacağı üzere ;


1- Kozlu Maden İş Birlik Yapı Kooperatifi kurucusu Başkanlığı,


2- Birkent Birlik Siteler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı,


3- Kentkur Yapı Kooperatifi Kurucusu ve Başkanlığı,


4- Saraybahçe Yapı Kooperatifi Kurucusu ve Başkanlığı,


5- Mavişehir Yapı Kooperatifinin Kuruculuğu,


6- Maden Kent Konut Üretimi Yapı Kooperatifleri Birliği kurucusu ile Başkan ve 2.Başkanlığını üstlenerek ortaklarına yararlı olmuştur.


7- 1973-1975 yıllarında TRT ve Hürriyet Gazetesi Ajans muhabiri ve bölgesel basınla çalışmalarda bulunmuş,


8- 1996 yılında HÜR-SİGORTA acenteliği


9- 1997-1998 yıllarında TURYAP Emlak Bilgi Bankası Acenteliği


10- Kuruculuğunu yaptığı Kozlu FATİH Sitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak, Fatih sitesinde yapılan Camiinin yapılması ve sonrasında yaşatılmasında Erol ÇINAR 'IN Toplumsal hizmetlerden oluşan etkinlik faaliyetlerine devamlı ve sürekli olarak katılımcılığını hala sürdürmektedir.


ERİŞ Emlak Exspertiz, Müşavirlik ve Gayrimenkul Pazarlama ile Danışmanlık hizmetleriyle, Daire, Dükkan, Arsa, Villa, Otel, Hastane, Dershane, Depo, Fabrika ve Sanayi arsaları gibi gayrimenkul seçeneklerini alternatifler üreterek pazarlama faaliyetini sürdürmektedir.


Kooperatif Kuruluşu ve Danışmanlık yanında Belediyeler, Bankalar ,Kamu Kuruluşları ve Şirketlerin her tür Gayrimenkulleri için EXSPERTİZ değer tespiti yapılır, Satış Sözleşmeleri, Kira Kontratları Her tür taşınmazların İhtilaflarının ÇÖZÜMÜNDE Hukuki Danışmanlık ile Talepleriniz Doğrultusunda seçenekli Gayrimenkul Portföyü hazırlanır.


Z O N G U L D A K – Kozlu
0 372 266 83 43 - 0 372 266 42 03 & GSM : 0532-4624335

http://www.emlakzonguldak.com/

______________________________________


===============================